I/19 Radňovice, most ev.č.19-076

I/19 Radňovice, most ev.č.19-076

V pátek 25.3.2022 jsme předali zhotoviteli staveniště a zahájili opravu mostu ev.č. 19-076, který překlenuje silnici I/19 přes Slavonický potok u Radňovic na Žďársku. V průběhu víkendu proběhlo kácení mimolesní zeleně a od pondělí 28.3.2022 již zahajují práce na mostě...
I/23 Stará Říše průtah

I/23 Stará Říše průtah

7 nabídek jsme obdrželi do veřejného výběrové řízení na zhotovitele stavby “I/23 Stará Říše průtah” v rámci které opravíme 1200 metrů silnice I/23 v obci Stará Říše na Jihlavsku. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku podala společnost Skanska a.s., která se...
I/38 D1-Jihlava, oprava

I/38 D1-Jihlava, oprava

10.3. 2022 zahájíme rekonstrukci dopravně vytíženého úseku silnice I/38 mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí III/03824 (ul. R. Havelky) v Jihlavě. Úsek dlouhý 5600 metrů opraví společnost STRABAG a.s za 337,72 mil. Kč bez DPH. Svým rozsahem i náklady...