Výsledky celostátního sčítání dopravy

Výsledky celostátního sčítání dopravy

Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech projekt Celostátního sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních...
I/37 Škrdlovice, Stržanov PHS

I/37 Škrdlovice, Stržanov PHS

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájil v první polovině ledna stavební řízení za účelem výstavby protihlukových stěn podél silnice I/37 v obcích Stržanov a Škrdlovice. Účelem stavby je zajištění dostatečné ochrany přilehlých...