I/34 Humpolec průtah

I/34 Humpolec průtah

Připravuje opravu silnice I/34 na průtahu Humpolcem. V rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby jsme obdrželi celkem 6 nabídek a aktuálně probíhá jejich hodnocení s ohledem na podmínky stanovené zadávací dokumentací. Opravou projde téměř celý úsek...
I/34 oprava mostů u Havlíčkova Brodu

I/34 oprava mostů u Havlíčkova Brodu

Vybrali jsme zhotovitele 2 mostů na silnici I/34 u Havlíčkova Brodu. Most ev.č. 34-044 nedaleko BČS MOL v Žižkově ulici i most ev.č. 34-45a, nedaleko odbočky na Dvorce a Kyjov, opraví společnost M-Stav CZ s.r.o. Jednopólový most z roku 1994 ev. č. mostu 34-044 převádí...
I/38 Vílanec mosty-kyvadlově řízený provoz

I/38 Vílanec mosty-kyvadlově řízený provoz

V rámci probíhající opravy 2 mostů u Vílance na Jihlavsku jsme do provozu uvedli provizorní komunikaci podél stávající silnici I/38, na níž jsme dne 19.5.2022 převedli veškerý provoz v inkriminovaném úseku stavby. S ohledem na šířku provizorní komunikace je po ní...
I/38 PHS Radostín

I/38 PHS Radostín

V Radostíně na Havlíčkobrodsku jsou ukotveny železobetonové sloupky a v nich osazené soklové panely nové 240 metrů dlouhé protihlukové stěny. V současné době probíhá zasypávání na rubové straně steny a zemní práce souvisejí s úpravou terénu. V pátek 13.5.2022...
I/23 Vladislav mikrokoberec

I/23 Vladislav mikrokoberec

Do veřejného výběrové řízení na zhotovitele opravy povrchu 2 kilometry dlouhého úseku silnice I/23 u obce Vladislav na Třebíčsku jsme obdrželi 5 nabídek. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost SILSTAP – silniční stavební práce s.r.o., která bude práci...