Most ev.č. 34-045 je uveden do provozu

Most ev.č. 34-045 je uveden do provozu

Na silnici I/34 na Havlíčkobrodsku jsme uvedli v režimu předčasného užívání stavby do provozu most ev. č.34-045a. Dokončení prací na horní stavbě jednopólového mostu z roku 1996, který převádí silnici I. třídy přes ropovod společnosti Mero ČE a.s., nám umožnilo...
I/34 Havlíčkův Brod, SVO – PHS

I/34 Havlíčkův Brod, SVO – PHS

Vybrali jsme zhotovitele realizace protihlukových opatření na severovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34. Ze 2 uchazečů o zakázku jsme vybrali společnost Skanska a.s., která ji bude realizovat 58,49 mil. Kč bez DPH. Smluvní doba pro uvedení do provozu...
I/34 oprava propustku 34-255P

I/34 oprava propustku 34-255P

Na silnici I/34 u křižovatky se silnicí III/3509 na Oudoleň na Havlíčkobrodsku jsme zahájili práce na opravě propustku. S ohledem na zjištěný rozsah jeho poškození je účelem stavby zejména zabránit jeho propadnutí. Opravu za 1,82 mil. Kč bez DPH provádí společnost...