I/38 oprava mostu v Rančířově

I/38 oprava mostu v Rančířově

Na opravě mostu na sil. I/38 v Rančířově, jsme dospěli do fáze přípravy a montáže turbosideru a jeho postupného zasouvání do stávajícího mostního otvoru. Vše zahájilo vybourání dna, vytvoření štěrkopískového lože a betonáž koncových prahů turbosideru. Provádí se...