I/37 oprava silnice na průtahu Křižanovem

I/37 oprava silnice na průtahu Křižanovem

V pondělí 26.7. 2021 předáme staveniště zhotoviteli společnosti COLAS CZ, a.s., který následně od 28.7. bude realizovat opravu silnice I/37 na průtahu Křižanovem. Jedná se o provizorní opravu s výměnou obrusné a ložné vrstvy formou velkoplošných oprav ve stanovených...