I/19 Kámen-hr. kraje oprava komunikace

I/19 Kámen-hr. kraje oprava komunikace

Oprava přibližně 5660 metrů komunikace I/19 mezi obcí Kámen a hranicí Kraje Vysočina a Jihočeského kraje se již rovněž blíží ke svému konci. Oprava je rozdělena na 2 základní úseky. Ten mezi hr. kraje a Obrataní je dlouhý 2359 metrů a v etapě 1 až 4 ho opravuje...
I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu

I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu

V srpnu probíhaly stavební práce na většině objektů v souladu se schváleným postupem prací, který umožní uvést obchvat do provozu v nově stanoveném termínu koncem roku 2023. Pokračuje výstavba mostních objektů, ale zejména se intenzívně začalo pracovat na pozemních...
Na silnici I/23 dokončujeme spodní stavbu

Na silnici I/23 dokončujeme spodní stavbu

V Předíně na Třebíčsku na silnici I/23 pokračujeme ve výstavbě nového mostu, kde dokončujeme jeho spodní stavbu. Betonáží dříků a jejich odbedněním jsme dokončili mostní opěry. Aktuálně dokončujeme bednění a armování křídel, abychom v 2. polovině tohoto týdne mohli...