Mapa významných oprav v Kraji Vysočina

Mapa významných oprav v Kraji Vysočina

Mapa významných oprav na komunikacích ve správě ŘSD ČR ukazuje stavební akce, které probíhají či probíhaly v průběhu měsíce října 2022 v Kraji Vysočina. V mezidobí jsme ulevili obyvatelům Žďáru nad Sázavou dokončením opravy silnice I/37 na průtahu městem. V polovině...
I/19 Stříbrné Hory- oprava sesuvu svahu

I/19 Stříbrné Hory- oprava sesuvu svahu

Dne 5.10.2022 jsme zahájili opravu sesuvu svahu na silnici I/19 při pravém jízdním pruhu ve směru na Žďár nad Sázavou na průtahu obcí Stříbrné Hory. Opravu za 4,69 mil. Kč bez DPH provede společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která ze 3 uchazečů o zakázku předložila...