I/38 Pávov, křižovatka s D1

I/38 Pávov, křižovatka s D1

Připravujeme úpravu stávající stykové křižovatky silnice I/38 a severní větve mimoúrovňové křižovatky Pávov v km 112 dálnice D1. Stávající MÚK v tomto křížení je trojlístková s absencí 2 ramp ve 4. kvadrantu. Vratnou rampu Brno–Jihlava a přímou Havlíčkův Brod–Praha...
I/19 Radňovice, most ev.č.19-076

I/19 Radňovice, most ev.č.19-076

V letošním roce opravíme most u Radňovic na Žďársku, který převádí silnici I/19 přes Slavkovický potok. Provedená diagnostika ukázala, že most ev.č. 19-076 postavený v roce 1954, který byl v roce 1977 rozšířen, již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz....
I/37 propojka ul. Jihlavská-Brněnská

I/37 propojka ul. Jihlavská-Brněnská

Na základě rozhodnutí o odstranění stavby jsme v pondělí 7.2. 2022 zahájili demolici haly s bývalou prodejnou koberců na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 6468 a 6469/1 v katastrálním území města Žďár nad Sázavou. Jedná...