KÚ Kraje Vysočina vydal územní rozhodnutí pro stavbu směrové a výškové úpravy silnice I/34 u Jitkova. 1840 m dlouhá přeložka opatřená okružní křižovatkou a ve stoupání jízdním pruhem pro pomalá vozidla zajistí větší bezpečnost i plynulost silničního provozu.

Hlavním účelem přeložky silnice I/34 je od­stranění nevyhovujících směrových oblouků a také nebezpečné odsazené stykové křižovatky se silnicemi III/3508 a III/34529, propojující Jitkov a Střížov. Také výškové řešení stávající trasy není optimální pro vedení silnice I. třídy. V úseku se na­chází poměrně prudké stoupání k horizontu a poté i prudké klesání k údolí Jitkovského potoka. Díky provedení směrové a výškové úpravy silnice I/34 a také zřízením přídatného pruhu pro pomalá vozidla ve směru na Havlíčkův Brod dojde k výraznému zlep­šení plynulosti silničního provozu.

Navrhovaná stavba je plánována v délce 1840 m jako směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace. Odsazená styková křižovatka silnic III/3508 a III/34529 bude nahrazena novou čtyřramennou okružní křižo­vatkou. Před ní bude rychlost snížena dopravním značením na 50 km/h maximálně. Obě silnice III. třídy budou na vjezdu do křižovatky upraveny. Celková délka úpravy je 550 m.

Zahájení stavby předpokládáme v roce 2025.

Print Friendly, PDF & Email