Právě v těchto dnech dokončujeme veškeré přípravy k úpravě nepřehledné, rizikové křižovatky v obci Pohled na Havlíčkobrodsku. Práce si až do srpna vyžádají úplnou uzavírku silnice I/19.

Jedná se o rekonstrukci stávající křižovatky silnice I/19, ulice Přibyslavské na průtahu obcí a komunikace III/03815, tedy místní ulice Revoluční. V rámci nového uspořádání dojde k zvětšení poloměru směrového oblouku. Navrhovaný oblouk o poloměru 20 m je doplněn o oboustranné přechodnice délky 15 m. V prostoru křižovatky dojde k rozšíření jízdních pruhů ze 3 m na 5,75 m na vnitřní straně oblouku a 5,3 m na vnější straně oblouku. Celková šířka zpevnění mezi obrubami dosahuje podle projektu hodnoty 11,55 m. Pro účely těchto úprav bylo nutné vykoupit jeden dům v prostoru plánované stavby, který bude zdemolován.

Rozšíření jízdních pruhů v křižovatce přinese bezpečnější průjezd vozidel. Denně jich tudy projede okolo sedmnácti set, z toho jde v cca 17% o nákladní auta a kamiony. Stávající křižovatka silnice I/19 a III/03815 v průtahu obcí Pohled svým současným uspořádáním již nevyhovuje dnešnímu dopravnímu významu a zatížení. Jedná se zejména o nevyhovující směrové trasování a s tím spojené nevyhovující uspořádání uličního prostoru. Šířka komunikace neumožňuje bezpečné vyhnutí vozidel ve směrovém oblouku z důvodu absence rozšíření jízdních pruhů.

Práce si vynutí celkovou uzavírku, která místně i časově naváže na dokončenou sanaci svahu za obcí, směr Přibyslav. Uzavírkovou komisí byly schváleny objízdné trasy zvlášť pro osobní a zvlášť pro nákladní dopravu, která bude vedena výhradně po silnicích I. třídy.

Vedení objízdných tras:

Vozidla do 3,5t: I/19 – Stříbrné Hory – III/03421 – I/34 (Obousměrně)

Vozidla nad 3,5t: I/34 – Ždírec nad Doubravou – I/37 – Žďár nad Sázavou – I/19 – Přibyslav

Náhrada za trasu Dlouhá Ves – Pohled: Dlouhá Ves – III/03810 – I/19 – Přibyslav (Obousměrně)

Zhotovitelem je společnost SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., která z celkem 5 uchazečů o tuto veřejnou zakázku podala v rámci tendru nejvýhodnější ekonomickou nabídku a dílo provede za 4,44 mil. Kč bez DPH. Zahájení prací předpokládáme už příští týden a uvedení křižovatky do plného provozu pak v půlce srpna.

Print Friendly, PDF & Email