V loňském týdnu jsme zahájili rekonstrukci veřejného osvětlení na pravé i levém odpočívce Pávov v km 111 dálnice D1. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně elektroinstalace a stožárů včetně jejich základů. Bude tak kompletně nahrazena současná světelná soustava s výbojkovými sodíkovými světly za moderní LED svítidla. Na pravé straně ve směru na Brno se modernizace týká 28 svítidel a 24 stožárů osvětlení. Na opačné straně ve směru na Prahu je to 26 svítidel a 20 stožárů.
Rekonstrukci za 6,87 mil. Kč bez DPH provádí společnost Vegacom a.s., která ze 4 uchazečů o zakázku nabídla nejvýhodnější nabídku. Pracuje se za běžného provozu, který práce omezují minimálně v rámci jednotlivých pracovních ostrůvků, kde momentálně probíhají převážně zemní výkopové práce. Rekonstrukci osvětlení dokončíme do konce července tohoto roku.

Souběžně již probíhají přípravy rozšíření pravé i levé strany odpočívky v rámci stávajícího záboru. Připravujeme podklady pro zjišťovací řízena EIA, v rámci kterého příslušný úřad pravomocně rozhodne zda záměr bude či nebude  posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Provádí se podrobný geotechnický průzkum a stanovení skladby stávající vozovky a zajišťují se podklady pro zpracování společné dokumentace pro územní a stavební povolení. Rozšíření odpočívek bychom rádi realizovali v průběhu roku 2025-2026 s předpokládanými náklady 317,9 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email