Sobota 23. září 2023, den, kdy si veřejnost vůbec poprvé mohla prohlédnout rýsující se jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu. Jde o nově budovanou komunikaci, která propojí silnici I/38 na severním okraji města se silnicí I/34 na východním okraji. Tohle propojení vedené z větší části mimo zastavěné území výrazně ulehčí dopravě a zejména místním obyvatelům přinese mnohem větší klid.

Brány stavby, která běží už čtvrtým rokem a právě letos se dočká zprovoznění, se otevřely úderem 10. hodiny. Příležitost nahlédnout do zákulisí projektu, který patří za posledních několik let na Vysočině k vůbec největším si nenechaly ujít stovky lidí.

Někteří přišli jen tak ze zvědavosti, jiní dorazili na kolech, koloběžkách či kolečkových bruslích a vzali akci pořádanou ŘSD ČR jako vítanou příležitost otestovat nedávno položený asfaltový povrch. Dorazily i rodiny s dětmi a se svými čtyřnohými mazlíčky. I ty zajímalo, co se kousek od jejich domova, za ploty a zábranami vlastně odehrává.

K prohlídce bylo přibližně jeden a půl kilometru z celkových 4124 metrů a to s ohledem na bezpečnost. Na velké části jihovýchodního obchvatu se totiž stále intenzivně pracuje. Jde například o dva nejdelší mosty, z nichž každý má délku přes čtvrt kilometru. Součástí nové trasy bude celkem sedm mostních objektů, k tomu 3 nadjezdy a jeden podchod.

V rámci dne otevřených dveří stavby bylo přesto co obdivovat, jako například mimoúrovňovou křižovatku Skalka, která je vybudovaná v zářezu o hloubce 13 metrů. Právě zde na počátku výstavby byla nečekaně odhalena středověká štola, ve které se ručně těžilo stříbro, to když se kola nákladního auta propadla a odkryla tento významný artefakt minulosti.

Dokončení jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu je už pouze otázkou měsíců. Ještě před Vánocemi ho chceme uvést do plného provozu, i když menší dokončovací práce budou probíhat až do půlky příštího roku.

 

Print Friendly, PDF & Email