Dnes, v pondělí 25. března 2024, jsme dokončili veškeré práce spojené s demolicí zastaralého, již nevyhovujícího nadjezdu na dálnici D1 v km 126 u Řehořova. Veškerá dopravní omezení v místě prací skončila, a od 5 hod. ranní byl na dálnici plně obnoven provoz.

Fyzická příprava demolice probíhala od pátečního večera a v sobotu 23. března, od 21 hod., vyvrcholila samotným bouráním mostního objektu ev. č. DN1-161.1. Tou dobou byla dálnice D1 zcela uzavřena mezi EXIT 119 Velký Beranov a EXIT 134 Měřín, a doprava byla vedena po vyznačených objízdných trasách. Obnovit provoz v režimu 1+1 se podařilo v neděli ráno po 9 hod.

Celých dvanáct hodin nonstop se na demolici podílelo 10 pracovníků, 2 čtyřicetitunové bagry, jeden otočný pásový bagr, pomocný kolový bagr a 4 nákladní auta. Most byl demolován po částech. Ty se hroutily na připravený polštář z betonového recyklátu o celkovém objemu cca 1000 tun, který chránil dálnici před poškozením. Rozdrcené kusy mostu pak byly sváženy na skládku. Odhadovaný objem suti činí 800 tun. Dokončovací práce spočívaly například v terénních úpravách zářezu v místech, kde nadjezd stál, nebo v opětovné instalaci svodidel na dálnici. V místech vstupů na most, nad dálnicí, bylo instalováno oplocení.

Nadjezd byl postaven v roce 1979 a primárně sloužil k přesunu zemědělských strojů z Řehořova na pole, na opačné straně dálnice. Na základě provedeného diagnostického průzkumu z roku 2022 je mostní objekt zařazen k demolici z důvodu zjištěného špatného stavu. Hodnoty zatížitelnosti jsou tak malé, že most není schopen v budoucnu přenášet zatížení současného silničního i zemědělského provozu.

Formou veřejné soutěže byla pro demolici vybrána společnost MROZEK a.s., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku a práce provedla za 2,45 mil. Kč bez DPH. S výstavbou nového nadjezdu se zatím kvůli nevyřešenému vlastnictví původního mostního objektu nepočítá.

Print Friendly, PDF & Email