V těchto dnech už dokončujeme sanaci svahu u obce Pohled na Havlíčkobrodsku, po kterém je vedena silnice I/19. Akce se drží harmonogramu a probíhá za úplné uzavírky.

Aktuálně na místě probíhá již pokládka asfaltových vrstev v tloušťce 250 mm. Upotřebeno k tomu bude na 360 tun asfaltové směsi. Následovat bude úprava krajnic, instalace svodidel a obnova vodorovného dopravního značení. Přestože jsou v místě momentálně zhoršené klimatické podmínky a často i vydatně prší, postup prací běží podle schváleného plánu a termín jejich dokončení ohrožen není.

Na dvou místech o délce 40 a 55 m byla vozovka odstraněna spolu se zeminou až na skálu do hloubky více než 1,5 metru. Vybudováním zcela nového systému odvodnění, který spočívá mimo jiné v pokládce geotextilií, které jsou proloženy hrubou kamennou drtí bude docíleno stabilizace svahu v podobě vytvoření takzvaného sanačního polštáře. Každý den těmito místy projede bezmála 2 tisíce aut, z toho nákladní doprava tvoří cca 12%.

Celá operace, s ohledem na zdejší profil silnice, a především kvůli samotné činnosti na sanaci svahu, si vyžádala úplnou uzavírku. Motoristická veřejnost je naváděna na objízdné trasy dočasným dopravním značením. Objízdné trasy byly v rámci uzavírkové komise stanoveny zvlášť pro vozidla do 3,5 t a zvlášť pro vozidla nad 3,5 t.

Objízdné trasy:

Vozidla do 3,5t: I/19 – Stříbrné Hory – III/03421 – I/34 (Obousměrně)

Vozidla nad 3,5t: I/34 – Ždírec nad Doubravou – I/37 – Žďár nad Sázavou – I/19 – Přibyslav (Obousměrně)

Předmětem veřejné zakázky je lokální sanace svahu, po němž je vedena silnice I/19. Ten se nachází na výjezdu z obce Pohled směr Přibyslav. Kvůli náhlým geologickým změnám se svah začal sesouvat, což mělo negativní dopad na vozovku, která je po něm vedena. Geologický průzkum prokázal smykové poruchy v podloží a stav byl označen jako havarijní.

Od července loňského roku byl proto v těchto místech kvůli bezpečnosti částečně omezen provoz. Doprava zde byla vedena pouze po jízdním pásu směr Pohled, dále od okraje svahu a řízena byla kyvadlově, semaforem.

Zhotovitelem je společnost Silnice Čáslav s.r.o., která se zavázala k provedení prací za 2,87 mil. Kč bez DPH. Doba pro uvedení do provozu byla smluvena na 28 kalendářních dní. Předpoklad dokončení akce je už příští týden.

Print Friendly, PDF & Email