V pondělí 13.7. 2001 jsme zahájili práce na opravě komunikace mezi obcí Kámen (křižovatka se silnicí II/128 směr Eš) a hranicí Kraje Vysočina s Jihočeským krajem. Práce provádí sdružení firem SWIETELSKY + PORR a náklady na opravu komunikace v celkové délce 5,66 kilometrů (vynechán je průtah Obrataní) jsou 77,8 mil. Kč bez DPH. Doba uvedení stavby do provozu je podle smlouvy 13 týdnů a opravená komunikace by tak jako celek měla řidičům začít sloužit v 2. polovině října tohoto roku.

Účelem stavby je zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení životnosti vozovky, na které provedená diagnostika zaznamenala např. výtluky, trhliny, hrboly a lokálně rovněž havarijní únosnost, přičemž inkriminovaným úsekem projede v průměru více než 1600 nákladních vozidel denně. Opravou nezpevněných krajnic, pročištěním silničních příkopů či trubních propustků dojde ke zlepšení funkčnosti těchto zařízení.
Práce budou spočívat v odfrézování asfaltových vrstev a pokládce vrstev nových ( 1 až 2 konstrukční vrstvy). V místech stanovených diagnostikou a prohlídkou odfrézovaného povrchu budou prováděny lokální sanace konstrukce vozovky. Silniční příkopy budou pročištěny a osety hydroosev. Dojde rovněž k pročištění propustků pod sjezdy, případně ukončení čel propustků jejich sešikmením z důvodu bezpečnosti. Několik zbytných a nevyužívaných propustků bude zrušeno. Pokud jde o propustky pod silnicí, tak v opravovaném úseku jich je celkem 7. I tyto budou pročištěny a v různém rozsahu sanovány a doplněno bude i kamenné dláždění. V trase opravy se nachází rovněž 2 mostní objekty. U nich dojde pouze k nátěru zábradlí a výměně svodidel. Svodidla pak budou doplněna i v dalších místech podél komunikace, kde doposud nejsou, avšak dle příslušných TP a ČSN by osazena být měla. Obnoveno bude vodorovné dopravní značení v plastu, které bude profilované a mimo obec zvučící. Dojde k doplnění červených směrových sloupků v místě napojení účelových komunikací na silnici I/19 a výměna a doplnění chybějících bílých směrových sloupků nebo odrazek v prolisech svodnic svodidel.

Opravovaný úsek rozděluje obec Obrataň na 2 části. Ta delší směrem k obci Kámen je dlouhá 3303 metrů, část k hranici kraje má pak délku 2359 metrů. Z hlediska výstavby je celá délka rozdělena na 4 úseky, z nichž každý se bude realizovat ve 2 etapách ( jedna a poté druhá polovina silnice) a to vždy současně jeden úsek před Obrataní a jeden úsek za Obrataní. Aktuálně se pracuje na části od hranice kraje k železničnímu přejezdu a od Obrataně po rybník Dvořiště. Řidiči zde musí počítat se zdržením.

Print Friendly, PDF & Email