Dne 5.10.2022 jsme zahájili opravu sesuvu svahu na silnici I/19 při pravém jízdním pruhu ve směru na Žďár nad Sázavou na průtahu obcí Stříbrné Hory. Opravu za 4,69 mil. Kč bez DPH provede společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která ze 3 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku.

Předmět stavby spočívá v zajištění násypového tělesa silnice I/19 v prudké levotočivé zatáčce, kde je na vnější straně komunikace v násypu výšky cca 2,50 metru a jehož svah má tendenci ujíždět na soukromý pozemek pod komunikací. Stavba tak zahrnuje výstavbu nové souvislé opěrné zdi délky necelých 25 metrů, která nestabilní násypový svah silnice zabezpečí. V koruně bude zeď opatřena železobetonovým prahem a zábradelním svodidlem se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Založena bude na více než 3 desítkách vrtaných pilotách průměru 0,60 metrů a délky 6 metrů.

Práce budou probíhat za provozu, který bude řízen kyvadlově průjezdným jízdním pruhem pomocí světelné signalizace. S tímto omezením na silnici I/19 musí řidiči počítat do 2. poloviny listopadu 2022.

Print Friendly, PDF & Email