Na sil. I/23 jsme dnes 4.10.2021 dopravu z provizorní komunikace převedli na nově postavený most přes říčku Brtnici. I po mostě bude veden provoz kyvadlově, stejně jako tomu bylo doposud. To nám umožní bezpečně provést demolici silničního provizoria a následně dláždění na levé straně mostu, tj. při jízdním pruhu směrem od Třebíče. Lomovým kamenem se bude rovněž zpevňovat koryto brtnice pod mostem a jeho okolí. 20.10. 2021 plánujeme pokládku obrusné vrstvy na mostě a jeho předmostích, abychom ho následně mohli uvést zpět do provozu.

Print Friendly, PDF & Email