Do provozu jsme uvedli opravený úsek silnice I/23 v délce 1200 metrů na průtahu Starou Říší na Jihlavsku. To znamená, že se sem doprava z objízdných tras vrátila po 2 měsících v plném rozsahu. Dokončovací práce, které ještě probíhají, by dopravu neměly již výrazněji omezit.

Komunikace v tomto úseku prošla celkovou rekonstrukcí, kdy byly vyměněny konstrukční vrstvy vozovky, došlo k pročištění odvodnění, výměně dotčených uličních vpustí a opraven byl železobetonový rámový propustek. V neposlední řadě byla vyměněna svodidla, všechny směrové sloupky a obnoveno vodorovné dopravní značení v původním rozsahu z nehlučícího plastu atd. Náklady se vyšplhaly na bezmála 26 mil. Kč bez DPH.

Aktuálně již připravujeme projektovou dokumentaci na opravu navazujícího úseku silnice I/23 mezi Starou Říší a okružní křižovatkou Kasárna (sil. I/38) ve stupni dokumentace pro stavební povolení. V opačném směru jsme zadali provedení diagnostiky vozovky mezi starou Říší a Dolním Dvorcem.

 

Print Friendly, PDF & Email