Na silnici I/34 u křižovatky se silnicí III/3509 na Oudoleň na Havlíčkobrodsku jsme zahájili práce na opravě propustku. S ohledem na zjištěný rozsah jeho poškození je účelem stavby zejména zabránit jeho propadnutí. Opravu za 1,82 mil. Kč bez DPH provádí společnost Skanska a.s.

Stávající 10,6 metrů dlouhý klenbový kamenný propustek bude pročištěn a zbaven nánosů dna. Provede se vybourání stávající římsy a odstraněny budou také sesunuté části propustku. Po očištění a vybetonování dna bude do jeho otvoru vsunuta ocelová trouba. Zbytek otvoru bude vyplněn betonem a doplní se oboustranně šikmá čela dlážděním lomovým kamenem. Dláždění kamenem bude provedeno také před jeho vtokem a výtokem.

Většina prací bude probíhat mimo komunikaci a místem opravy se jezdí omezenou rychlostí. Pokud to bude nutné a práce budou muset probíhat z vozovky, bude v místě řízen provoz kyvadlově 1 jízdním pruhem pomocí světelní signalizace. S uvedením do provozu počítáme do 9.10.2022.

 

Print Friendly, PDF & Email