V pondělí 26.7. 2021 předáme staveniště zhotoviteli společnosti COLAS CZ, a.s., který následně od 28.7. bude realizovat opravu silnice I/37 na průtahu Křižanovem. Jedná se o provizorní opravu s výměnou obrusné a ložné vrstvy formou velkoplošných oprav ve stanovených úsecích pro zajištění sjízdnosti do doby provedení definitivní opravy. Nejedná se tedy o souvislou opravu celého průtahu, ale pouze vybraných částí, které to vyžadují. Podkladní vrstvu komunikace tvoří stále ještě štět, který se používal v 19. a na začátku 20. století. Ten bude třeba odstranit a provést kompletně novou konstrukci vozovky, která zvýší únosnost komunikace a bude odpovídat současným požadavkům s ohledem na intenzitu provozu při jejím využívání těžkou nákladní dopravou.

Opravovat se tedy bude postupně v rámci posuvného pracovního místa v ulici Za Branou, přes Masarykovo náměstí a Benešovo náměstí do části Ořechovské ulice. Oprava bude organizovaná tak, že v čase probíhajících prací a v jejich místě bude uzavřen 1 jízdní pruh a provoz bude zde bude řízen kyvadlově za pomocí světelné signalizace. Práce musí probíhat tak, aby po ukončení pracovní činnosti (směny) v daný den, mohlo být omezení odstraněno a provoz veden oběma jízdními pruhy s omezením max. povolené rychlosti na 30 km/h. Dokončení předpokládáme do 8.8. 2021 v závislosti na počasí a postupu prací.

Print Friendly, PDF & Email