Již v první polovině února 2022 jsme obnovili práce na opravě silnice I/37 mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem. Opravu jako celek jsme zahájili v červnu loňského roku. Momentálně pracujeme na opravě a sanaci podélných propustků sjezdů z komunikací, což nám umožňují jednak technologie a také prostorová situace, neboť tyto práce lze provádět mimo vozovku s jejím minimálním omezením v období zimní údržby v rámci tzv. posuvného pracovního místa.

Jakmile to počasí dovolí, předpokládáme v průběhu dubna, zahájíme práce i na opravě konstrukčních vrstev vozovky na zbývajících částech silnice mezi Ostrovem n./O. a Křižanovem. Dokončit je ještě třeba část průtahu Ostrovem na vjezdu od Žďáru n./S. ke křižovatce silnice I/37 se silnicí II/354 na Bobrovou, průtah obcí Jívové, úsek mezi Jívovím a Křižanovem a menší úsek mezi Rousměrovem a křižovatkou se silnicí III/36049. V kilometrovém vyjádření je to cca polovina celkové opravované délky.

Print Friendly, PDF & Email