Pokračujeme v opravě téměř 11 kilometrů komunikace mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem, která počátkem července přešla do další fáze. Na průtahu Ostrovem n./O. i v úseku Skelné n./O.- Jívové (na obou místech pracujeme současně) jsme dokončili polovinu vozovky a přešli jsme na její druhou část, po které se doposud jezdilo. Práce na této části zahájilo frázování živičných vrstev a jejich očištění, následovat bude kontrola stavu vozovky po odfrézování a s určením případných míst jejich nutných lokálních sanací. Opravovaný úsek jako celek bychom rádi zprovoznili a dokončili ještě v této stavební sezóně. Doposud se v opravě postupuje podle předpokladů bez vážnějších problémů a alespoň v tomto okamžiku vypadá, že by tomu tak skutečně mohlo být.

Provoz je v opravovaných úsecích i nadále řízen kyvadlově a z hlediska dopravy nedochází k zásadním problémů, čemuž přispívá i odklon tranzitní dopravy na D1 z důvodu uzavírky silnice I/37 u Osové Bítýšky, kvůli dostavbě tamního obchvatu obce.

Print Friendly, PDF & Email