Na základě rozhodnutí o odstranění stavby jsme v pondělí 7.2. 2022 zahájili demolici haly s bývalou prodejnou koberců na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 6468 a 6469/1 v katastrálním území města Žďár nad Sázavou. Jedná se objekt o zastavěné ploše cca 1 310,6 m2, který stojí v trase budoucí propojky ulic Jihlavská a Brněnská na silnici I/37. V rámci přípravy území staveniště této stavby je nutné objekt odstranit.

Samotné práce na odstranění objektu jsou zahájeny vyklízením budovy a demontáží oken, dveří, případně dalšího zařízení. Následovat bude rozebrání střechy a až poté se ručně rozebere opláštění budovy z azbestu. V druhém březnovém týdnu přijde na řadu samotná demolice zbytku konstrukce. Průběžně bude probíhat třídění odpadového materiálu a jeho nakládání a odvoz z dotčených pozemků. Terénní úpravy v podobě odstranění základových konstrukcí a jímek celou akci zakončí v polovině března 2022, kdy bychom staveniště mohli od zhotovitele Envipoint s.r.o. převzít zpět. Náklady na odstranění stavby činí 1,884 mil. Kč bez DPH.

V rámci přípravy stavby samotné jsme před podáním žádosti o vydání stavebního povolení a zahájíme přípravu zadávací dokumentace stavby jako podklad pro zahájení veřejného výběrového řízení na zhotovitele. S ohledem na předpokládaný časový průběh předrealizační fáze přípravy bychom stavbu mohli zahájit ve 3. čtvrtletí tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email