Obchvat Osové Bítýšky na silnici I/37 jsme uvedli do provozu v režimu předčasného užívání stavby jako celek 30.8.2021. V mezidobí jsme dokončovali některé stavební objekty a postupně probíhalo a probíhá také jejich přebírání od zhotovitele společnosti IMOS Brno a.s. Nejblíže před námi je například přejímka SO1 01 hlavní trasy obchvatu, SO 701, 702 protihlukových stěn.
V posledním období se dokončovala výsadba stromů a keřů, postupovalo odvážení přebytků zemního materiálu z deponie, bylo dokončeno veškeré oplocení a ukončena plánovaná rekultivace. Pokračuje vracení pozemků dočasného záboru a jejich uvedení do původního stavu. Stavba tak definitivně skončí do konce roku 2021 a dále již nebudou probíhat žádné stavební činnosti a vše již směřuje k přípravě kolaudace stavby. Za tímto účelem již byla provedena například kontrolní měření hluku a protismykových vlastností povrchu vozovky, která vyšla v souladu s projektem, probíhá hodnocení dočasného stanovení dopravy jehož vyhodnocení a případná úprava budou implementovány do žádosti o trvalé stanovení na jaře příštího roku a další.

 

Print Friendly, PDF & Email