Od pondělí 2.5.2022 budeme pokračovat v opravě silnice I/37 na průtahu Žďárem nad Sázavou. Dokončíme posledních 363 metrů před barokním mostem směrem z centra města a navážeme tak na poslední dokončený úsek z loňského roku v ulici Bezručově. Stejně jako v roce 2021 se bude v tomto úseku pracovat za provozu. Ten bude veden kyvadlově průjezdným jízdním pruhem a bude řízen světelnou signalizací. Pokud oprava půjde bez vážnějších komplikací předpokládáme, že do konce května bude tato část uvedena do provozu. Poté se práce přesunou za most, kde na přelomu května a června zahájíme opravu na 347 metrů dlouhém úseku komunikace. Zde bude třeba provést rozsáhlé sanace konstrukce vozovky při obou krajnicích. S ohledem na předpokládaný nutný rozsah prací se zde bude pracovat ještě v 2. polovině srpna tohoto roku.

I v této stavební sezóně provedeme v doposud neopravených úsecích o celkové dálce přibližně 1277 metrů obnovu krytu vozovky (tl. 120 resp. 130 mm) s lokální sanací konstrukčních vrstev vozovky včetně výměny podloží (do hl. 1120 mm) tam, kde je to provedenou diagnostikou předpokládané nebo v místech, kde to bude po prohlídce ofrézovaného povrchu nutné.  V místech , kde bude třeba provést sanaci a odebrání krajnic, vybudujeme nové krajnice. Provedeme výměnu silničních obrubníků, zajistíme obnovení funkčnosti odvodnění a přilehlých příkopů (vyčištění propustků, dešťové kanalizace) a obnovu vodorovného dopravního značení podle stávajícího stavu. 

S uvedením celého dokončovaného úseku v délce 1277 metrů do provozu počítáme v 2. polovině října 2022.

Print Friendly, PDF & Email