Dnes předáváme staveniště zhotoviteli akce “I/37 Žďár n./S., ul Santiniho, oprava povrchu” a bezprostředně zahájí i stavební práce samotné. Výběrového řízení na zhotovitele této akce se zúčastnili celkem 4 uchazeči, z nichž nejvýhodnější ekonomickou nabídku podala společnost Colas CZ a.s. 38 652 999 Kč bez DPH s uvedení do provozu 1. sekce (od barokního mostu do centra města) za 16 týdnu a 2. sekce (od barokního mostu směrem na hranici města) za 25 týdnů.

Předmětem akce je obnova krytu vozovky (tl. 120 resp. 130 mm) s lokální sanací konstrukčních vrstev vozovky včetně výměny podloží (do hl. 1120 mm) sil. I/37 ve Žďáře nad Sázavou. Celková délka úpravy je 2,438 kilometrů. V rámci opravy dojde k obnově krytových, resp. konstrukčních vrstev vozovky v místech, kde bude třeba provést sanaci odebrání krajnic a vybudování nových krajnic, výměny silničních obrubníků, obnovení
funkčnosti odvodnění a přilehlých příkopů (vyčištění propustků, dešťové kanalizace) a obnova vodorovného dopravního značení podle stávajícího stavu. Součástí je i oprava a sanace mostu ev. č. 37-047 přes odpad z rybníka. Most z roku 1932 je sice v uspokojivém stavu a nevyžaduje okamžitý zásah pro zajištění dalšího bezpečného provozu, avšak vyskytují se na něm poruchy, které mají nepříznivý vliv na zatížitelnost mostu. Proto vyžíváme opravy konstrukčních vrstev vozovky, které proběhnou i na mostě, abychom v rámci stávající akce zlepšili jeho stavebně technicky stav, prodloužili jeho životnost a předešli tak v blízkém časovém horizontu dalším možným omezením v daním místě.

V tomto roce budeme pracovat v 1. sekci, tj. mezi barokním mostem a křížením s ul. Wonkova, což zahrnuje část ulice Santiniho a dále ulice Bezručova a Jungmannova v celkové délce cca. 1400 metrů. Tato sekce je rozdělena na 5 úseků (nejdelší má 390m) a na několik etap, v rámci nichž se bude pracovat vždy po polovinách vozovky, kdy jedna polovina bude pracovní a druhá zůstane zachována pro provoz v rámci kyvadlově řízené dopravy pro oba směry. Začínáme z centra od křižovatky sil. I/37 s ulicí Wonkova úsekem dlouhým přibližně 139 metrů a po opravě obou jízdních pruhů vozovky navážeme úsekem dlouhým 230 metrů.

Print Friendly, PDF & Email