V 2. polovině tohoto roku jsme získali pravomocné povolení k odstranění stavby, haly s prodejnou koberců na ulici Jihlavská o zastavěné ploše cca 1 310,6 m2. Důvodem je příprava území staveniště propojky ulic Jihlavská a Brněnská na silnici I/37. Stavba bude odstraněna standardním způsobem od shora dolů. Po odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí budou v první fázi odstraněny střešní krytiny, nosná konstrukce střechy, výplně otvorů, rozvody ZTI, plynovodu a elektroinstalačních zařízení. Ve druhé fázi budou odstraněny zděné konstrukce společně s dřevěnými sloupy včetně obvodového pláště budovy. 

Demolici provede společnost Envipoint s.r.o za 1,84 mil. Kč bez DPH, která v rámci veřejného výběrového řízení předložila ze 3 uchazečů o zakázku nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Zahájení demoličních prací je plánováno na polovinu ledna příštího roku v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Pokud jde o samotnou přípravu stavby, dokončujeme čistopis dokumentace pro stavební povolení, což nám v nejbližším období umožní požádat o jeho vydání. V rámci předrealizační fáze přípravy dále vybereme zhotovitele a pokud tedy všechny procesy proběhnou bez větších zdržení, mohla by samotná výstavba zahájit v polovině roku 2022. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email