Na jihlavském dálničním přivaděči na sil. I/38 dokončujeme práce v pravém jízdním pásu, který prochází opravou v délce 5 600 metrů. V sobotu 1.10.2022 dokončil zhotovitel pokládku obrusné konstrukční vrstvy a v současné době probíhá instalace vodorovného a svislého dopravního značení a dokončuje se krajnice spolu s částí zádržného systému. V příštím týdnu už se budou provádět zejména drobné dokončovací práce. Pokud nenastanou nějaké zásadní komplikace, plánujeme provoz na opravenou část přivaděče převést v průběhu soboty 15.10.2022, kdy se také otevře uzavřený exit 112 z D1 ve směru od Prahy a větve všech mimoúrovňových křižovatek obsluhující pravá jízdní pás.

V době zimní údržby se tímto dopravně nejvytíženějším úsekem na silnici I. třídy v Kraji Vysočina bude jezdit v obou jízdních pásech bez jakéhokoliv omezení, tj. v režimu vedení provozu 2/2 jízdní pruhy. Technika a lidé se sem vrátí až na jaře příštího roku, kdy zahájíme opravu levého jízdního pásu přivaděče. Děkujme všem řidičům za trpělivost a ohleduplnost, neboť díky tomu nedocházelo v průběhu dopravního omezení k zásadnějším komplikacím v plynulosti provozu na průjezdné části komunikace.

Print Friendly, PDF & Email