Na stavbě JV obchvatu Havlíčkova Brodu již znatelně rozeznáte nejen pilíře a opěry budoucích 7 mostů, ale pomalu se začíná rýsovat i pozemní komunikace v hlavní trase obchvatu. Prakticky na všech mostech se dokončuje betonáž dříků a hlavic pilířů a betonáž mostních opěr. Na mostě přes železniční trať Praha-Havlíčkův Brod-Brno, řeku Sázavu a železniční trať  H. Brod-Chotěboř (SO 201) se pokračuje již také v přípravě hlavní nosné konstrukce přes trakční vedení tratě H. Brod-Brno a to za jejího plného provozu. Betonáž prvního pole hlavní nosné konstrukce je dokončena na mostě přes Stříbrný potok a v minulém týdnu probíhalo předpínání nosné konstrukce tohoto pole.

Mimo mosty se pracuje se na okružní křižovatce, která se již tvarově rýsuje u stávající silnice I/38 před vjezdem do H. Brodu od Jihlavy. Souběžně se opravuje kanalizace a odvodnění části silnice I/38 před touto novou křižovatkou. To umožní bezproblémové napojení na odvodňovací systém budovaného obchvatu. Od křižovatky po trase směrem k severu je již patrný zářez, kudy bude hlavní trasa obchvatu vedena dále okolo části Novotnův Dvůr, kde je již vybudována nová místní komunikace, na první z mostů. 

Print Friendly, PDF & Email