V úterý 19.4.2022 zahájíme opravu stavebně technologické části tunelu Jihlava, který je součástí silnice I/38 na obchvatu města. Tento 1 tubusový 2 pruhový tunel délky 310 metrů s průjezdným profilem 4,8 metrů a podélným sklonem 4% byl uveden do provozu v roce 2004 a některé jeho technologické části jsou na konci životnosti, např. hlavní osvětlovací soustava. Práce budou probíhat za úplné uzavírky tunelu po dobu 8 týdnů, což je o 2 týdny méně proti předpokladu daného projektovou dokumentací. V obou směrech bude tedy doprava převedena na značené objízdné trasy, viz. mapa. 

V průběhu orací provedeme sanaci závad na stavební a technologické části tunelu. Konkrétně bude provedena oprava stavební části tunelu, úprav svodidel a doplnění tlumičů nárazu. Technologická část zahrnuje sanaci rozvodny NN, kabelových rozvodů NN, zdrojů nepřerušované dodávky energie, uzemňovací soustavy, osvětlení, řídicího systému, dopravního systému, televizního CCTV systému, elektronického požárního systému, elektronického zabezpečovacího systému a SOS hlásek. 

Opravy provede společnost Energovod CZ, a.s., která ze 7 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a práce provede za 53 735 384,76 Kč bez DPH (předpokládaná hodnota dle zadávací dokumentace činila 62 423 000 Kč bez DPH). 

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t bude vedena přes Jihlavu.
Ve směru od H. Brodu ulicemi: Jiráskova, Hamerníkova, U cvičiště a Žižkova.
Ve směru od Znojma ulicemi: Žižkova, Dvořákova a Jiráskova.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t
Pro tyto vozidla bude trasa vedena obousměrně po silnici II/602, Pelhřimov a dále po silnici I/34 na Humpolec, přes MÚK EXIT 90 po dálnici D1 na MÚK EXIT 112 Jihlava s opětovným napojením na silnici I/38. Ve směru na Třebíč použijí tyto vozy dálnici mezi exity 112 a 134 u Měřína na Žďársku.

Print Friendly, PDF & Email