V režimu předčasného užívání stavby jsme uvedli do provozu novou protihlukovou stěnu v celkové délce 240 metrů a proměnné výšce 2 nebo 3 metry nad stávající komunikací na průtahu Radostínem na Havlíčkobrodsku. Stěna, jejíž pohledová plocha po dokončení činí 616 m2, je ve většině své délky je tvořena z odrazivých transparentní panelů. Zbývající menší část je postavena z neprůhledných panelů s pohltivou vrstvou. Ochrana obytné zástavby Radostína před emitací hluku z provozu na silnici I/38 vyšla na 9,2 mil. Kč bez DPH. 

V průběhu předčasného užívání stavby bude prováděno kontrolní měření hluku za stěnou jako jeden z podkladů pro kolaudaci stavby.

Print Friendly, PDF & Email