Letošní zima patřila k těm nejchladnějším a současně k těm s nejvyšším množstvím srážek za posledních několik let. Její charakter se projevil také v náročnosti zimní údržby a ta se promítla do zvýšených výkonů, spotřeby posypového materiálu, kilometrů najetých technikou i nákladů na zajištění sjízdnosti komunikací I. tříd na Vysočině. A to vystavený účet není kompletní, neboť zimní období je legislativně stanoveno na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku, a na odstranění závad ve sjízdnosti se v letošním roce pracovalo poměrně intenzívně ještě v polovině dubna.
Současně měl letošní průběh zimy mnohem destruktivnější vliv na stav komunikací, což se projevilo už v průběhu období zimní údržby na soustavném odstraňování poruch studenou balenou asfaltovou směsí.

Pokud se podíváme na náklady na odstranění závad ve sjízdnosti v důsledku klimatických podmínek, v zimě 2019/2020 to bylo celkem 22 666 609,-Kč bez DPH. Letošní zimu vzrostly vynaložené náklady  téměř o 6,5 mil. Kč na 28 978 881,- Kč bez DPH.  Při výspravách výtluků asfaltovou směsí za studena jsme jí v období zimní údržby 2019/2020 spotřebovali 12,47 tun za 92 448,-Kč bez DPH. Letos to již bylo 35,3 tuny za 270 557,-Kč bez DPH, což je téměř 3x více než v předchozím období.

Pro zajímavost ještě porovnání některých sledovaných parametrů zimní údržby, které také nabízejí zajímavá komparační data.

údržbové kilometry

kontrolní kilometry

sůl NaCl (t)

solanka (I)

2019/2020

42431

10677 2266

821840

2020/2021

85416

11611 5245

1669168

 

Print Friendly, PDF & Email