Mapa významných oprav na komunikacích ve správě ŘSD ČR ukazuje stavební akce, které probíhají či probíhaly v průběhu měsíce října 2022 v Kraji Vysočina. V mezidobí jsme ulevili obyvatelům Žďáru nad Sázavou dokončením opravy silnice I/37 na průtahu městem. V polovině měsíce jsme také uvedli do provozu opravený pravý jízdní pás jihlavského přivaděče na silnici I/38 a před dokončením jsou rovněž mosty na téže silnici u Vílance.

Print Friendly, PDF & Email