Most ev. č. 37-058, který překlenuje železniční trať Havlíčkův Brod – Brno u Osové Bítýšky na silnici I/37, byl na seznam oprav mostních objektů pro letošní rok zařazen z důvodu nutné sanace zvolna odpadávajících kotev podélného předpětí. Většinu z 20 kotev na podpěrách se nám již podařilo sanovat a na zbytek přijde řada, jakmile se nám podaří vyjednat napěťovou a traťovou výluku na železnici a budeme moci v rámci opravy bezpečně vstoupit do a nad kolejiště. Moste je aktuálně hodnocen stavebně technickým stavem ve stupni II, tedy velmi dobrý a realizovaná oprava pomůže prodloužit jeho životnost.

 

Print Friendly, PDF & Email