Letos o prázdninách jsme zahájili opravu 2 přesýpaných mostů na dálnici D1 u Měšína přibližně v kilometru 116 až 117 provozního staničení dálnice. Mosty převádějící pod dálnicí vodoteče bylo třeba opravit zejména z důvodu koroze tzv. turbosideru v úrovní hladiny. Zhotovitel společnost Super-Krete Czech s.r.o opravu obou dálničních mostů za 17,5 mil. Kč bez DPH momentálně dokončuje.

Na mostě ev.č. D1-151 probíhají práce na obsypání čel a v období do 20.11.2022, kdy bude oprava mostu dokončena, zbývá realizovat odláždění, revizní schodiště a zábradlí na pravé i levé straně. Nicméně oprava již probíhá bez nutnosti omezení na dálnici D1. Oprava sousedního mostu ev.č. D1-152 byl ukončena koncem uplynulého týdne.

 

Print Friendly, PDF & Email