V sobotu 27. března se obnoví stavební práce na modernizaci úseku č.16 dálnice D1 mezi Velký Beranovem a Měřínem, kde dojde během letošní stavební sezóny k modernizaci levého jízdního pásu (směr Praha). 

Modernizace 14,7 km dlouhého úseku byla zahájena v roce 2019 a dokončena bude na podzim tohoto roku. Letošní práce budou zahájeny instalací dopravně inženýrského opatření v časných ranních hodinách v sobotu 27. března. Provoz zde bude od víkendu organizován v režimu 2+2/0 ve směru na Brno.

V pondělí 29. března budou zahájeny samotné stavební práce, konkrétně bude nejprve prováděna demolice a frézování původní vozovky a demolice dvou dálničních mostů.  Součástí prací na tomto úseku bude kromě realizace nového betonového krytu také výstavba dvou nových dálničních mostů a dokončena bude druhá polovina nadchodu pro zvěř (tzv. ekoduktu).

Práce v levém jízdním pásu budou ukončeny do konce prázdnin. Do poloviny října se pak bude pracovat ve středovém dělícím pásu. Zde se dokončí kanalizace, zkompletuje se řídící a informační systém dálnice, vybudují se nouzové přejezdy a nakonec se nainstalují bezpečnější svodidla. Předpokládáme, že od poloviny října by měla být dálnice v tomto úseku průjezdná již bez omezení. Práce vně dálnice D1 budou probíhat do konce letošního roku a budou spočívat v dokončení ekoduktu či oplocení proti vniknutí zvěře.

Print Friendly, PDF & Email