Na dálnici D1 u Měřína pokračujeme s plánovanými pracemi na mostu s evidenčním číslem D-167..1. Přestože je doprava v místě činnosti omezena, na plynulosti provozu se to dosud výrazněji nepodepisuje, pouze v odpolední špičce se mohou občas tvořit kratší nárazové kolony.

Naším cílem je výměna mostních závěrů. Ty jsou součástí nosné konstrukce, překrývají dilatační spáru a umožňují tak plynulý přejezd vozidel z mostní konstrukce na navazující komunikaci.

Stávající mostní závěry budou postupně vybourány a nahrazeny novými povrchovými závěry s odpovídající dilatační schopností. Čety pracovníků se aktuálně snaží se sbíječkami odstranit beton, aby bylo možné již nevyhovující mostní závěry vyjmout z mostní konstrukce a nahradit je novými. Práce běží nonstop, tedy nejen v denních, ale i v nočních hodinách.

Mezi 133. – 134. km D1 kvůli práci na mostu platí dopravní omezení. Uzavřen je EXIT 134 Měřín vpravo ve směru na Brno. V e stejném směru je také provoz převeden do protisměru. Doprava je vedena v režimu 2+2 ve zúžených pruzích a rychlost je zde snížena na maximálně 80 km/h.

Zhotovitelem je společnost MaGe Construction s.r.o, která provádí práce za 4,49 mil. korun. Dokončení výměny mostních závěrů a uvedení celého úseku dálnice D1 km 133 – 134 u Měřína do plného provozu máme v plánu do konce tohoto měsíce.

 

Print Friendly, PDF & Email