Součástí JV obchvatu Havlíčkova Brodu je 7 mostních objektů v hlavní trase obchvatu. Most který překlene údolí řeky Sázavy patří po stavební stránce k nejsložitějšímu, který se v rámci obchvatu staví. Svými 8 poli překlenuje nejen Sázavu, ale rovněž 2 železniční tratě, z nichž ta hlavní Praha-Havlíčkův Brod-Brno je elektrifikovaná. Bylo tak nutné postavit skruž a vybetonovat pole hlavní nosné konstrukce mostu v bezpečné dvoumetrové výšce nad trakčním vedením železnice, aby na tomto hlavním železničním tahu mohl být zachován provoz bez větších omezení.

Po dokončené betonáži závěrem srpna, jsme 12.10. 2021 přistoupili k postupnému snášení tohoto pole o šířce 14 metrů, délce mezi pilíři 37 metrů a celkové snášené délce 54 metrů. Tuto železobetonovou konstrukci  o váze 1700 tun je třeba umístit do projektové výšky, která je o 1,5 metrů níže, tedy 0,5 metrů nad trakcí železnice. Děje se tak pomocí 4 instalovaných speciálních hydraulických pístů na pilířích, na než tato část mostu dosedne. Spouštění po 15 centimetrech na každé straně je plánované na 3 dny a ve čtvrtek 14.10. se spodní strany nosné konstrukce přiblíží k hlavicím mostních pilířů. Před úplným dosednutím budou na pilíře instalovány ložiska, na která teprve nosná konstrukce definitivně dosedne. Předpokládáme, že letos ještě proběhne betonáž navazujícího pole k mostní opěře OP9 a zbytek hlavní nosné konstrukce zbývajících 6 polí dokončíme v průběhu příštího roku.

 

Print Friendly, PDF & Email