Pro letošní stavební sezónu je v přípravě 20 stavebních akcí na dálnici D1 v úseku Kraje Vysočina a na všech 5 silnicích I. tříd, které krajem prochází. Nejvíce by se mělo pracovat na silnici I/38, kde jich je v přípravě 6 a k nimž přistupuje dokončení opravy jihlavského dálničního přivaděče v jeho levém jízdním pásu. Dokončovat se v letošním roce budou ještě další 2 opravy započaté v roce 2022. Konkrétně se jedná o opravu povrchu komunikace I/37 a jejího odvodnění mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí s Pardubickým krajem a realizace protihlukových opatření v úseku SV obchvatu Havlíčkova Brodu na sil. I/34.

V rámci nových připravovaných stavebních akcí by se tak v letošním roce mohlo začít pracovat na 6 mostech, opravách necelých 20 kilometrů vozovek sinici I. tříd a 3 protihlukových stěnách (investiční akce). Předpokládané náklady na všechny akce se šplhají k 1 mld. Kč bez DPH (nejsou započítány již zahájené opravy). To zda se nám v tomto roce podaří alespoň zahájit všechny připravované akce, je samozřejmě také závislé na koordinaci se stavbami dalších investorů, jako jsou Kraj Vysočina nebo obce. V tomto kontextu bude například nutné zohlednit možnosti řešení dopravně inženýrských opatření v návaznosti na zachování odpovídající dopravní obslužnosti v jednotlivých částech našeho kraje při současném zohlednění bezpečnosti práce na komunikacích a realizovaných technologií v průběhu plánovaných nebo probíhajících prací. Nezřídka to jsou požadavky protichůdné.

V současné době už vybíráme zhotovitele opravy konstrukčních vrstev komunikace I/19 mezi Ronovem a Novými Dvory na Žďársku v předpokládané hodnotě zakázky 54 mil. Kč bez DPH. Zhotovitele rovněž vybíráme pro úpravu křižovatky silnic I/38 a II/400 u Zvěrkovic. Tato úprava v předpokládané hodnotě 16,35 mil. Kč bez DPH by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti tohoto nehodového místa. Své zhotovitele má již oprava vozovky SV obchvatu H. Brodu na silnici I/34 a také oprava historického mostu D1-075.1 u Píště na Pelhřimovsku.

Mapa dokončených oprav v roce 2022

 

Print Friendly, PDF & Email