Na silnici I/38 před obcí Kámen směr Kolín jsme započali výměnu starého, již nevyhovujícího mostu za nový. Práce částečně omezují dopravu. Naplánovány jsou až do podzimu.

Jedná se o most s ev. čís. 38-058, který převádí silnici první třídy číslo 38 přes místní Lučický potok. Denně po něm projede cca 8 500 vozidel, z toho přibližně jednu třetinu tvoří nákladní auta a kamiony. Most je již na konci své životnosti, diagnostika u něj prokázala celou řadu vad. Navíc je tato trasa plánována pro přepravu těžkých komponent pro dostavbu JE Dukovany, což vyžaduje násobně vyšší nosnost mostu.

Předmětem veřejné zakázky je tak celková demolice stávajícího mostu, včetně úpravy přechodových oblastí, koryta potoka a rovněž opravě úpravě vozovky a systému odvodnění přilehlé křižovatky silnice I/38 s komunikací III/3471vedoucí do obce Tis. Koryto potoka uvnitř mostu bude odlážděno kamennou dlažbou do betonu. Na březích koryta bude provedena úprava, která je vyhovující pro pohyb migrujících živočichů. Za konci křídel opěr je nezpevněná krajnice podél vozovky v délce 5,0 m rovněž odlážděna kamennou dlažbou do betonu. Dlažba se překlápí ze sklonu římsy do sklonu krajnice 8% od vozovky. Ze strany zeminy je dlažba lemována betonovými obrubníky (100/250 mm), ze strany vozovky betonovými silničními obrubníky (150/300 mm). Nový most bude mít nosnost až 900 tun. Dlouhý bude 16,5 m a široký 7,35 m.

Na místě v tuto chvíli probíhá frézování vozovky. Instalováno bylo rovněž mostní provizorium, na které byla převedena veškerá doprava. Ta je vedena kyvadlově a řízena semafory. Komunikace III/3471 od křižovatky se silnicí I/38 až po obec Tis je uzavřena. Motoristům doporučujeme sledovat přechodné dopravní značení a žádáme je o jeho respektování.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost Tannaco a.s., která se zavázala k provedení prací za 27,74 mil. korun bez DPH. Nový most u obce Kámen máme v plánu uvést do plného provozu nejpozději v listopadu.

Print Friendly, PDF & Email