Koncem září tohoto roku jsme zahájili realizaci protihlukových opatření v celé délce severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34, jejichž řešení vychází z výsledků zpracované akustické studie. V rámci těchto opatření dojde k rekonstrukci stávajících stěn jejich prodloužením, zvýšení jejich výšky nad okolní terén a samozřejmě výměnou panelů. Tomu u některých z nich předchází demolice stěn stávajících, jak je tomu například nyní u PHS v úseku podél městské části Vřesovice. Tady byla původní stěna kompletně odstraněna a probíhá vrtání pilot pro sloupky stěny nové. To umožní její zvýšení z původních 3 metrů na 5 v celé délce 100 metrů. Stěna bude také nove odvodněna žlabem, který svede vodu do nových uličních vpustí vyústěných pod stěnou do svahu za ní.  V tomto místě je třeba počítat s dopravním omezením 1 jízdního pruhu.

O několik desítek metrů dále probíhají souběžně práce na výstavbě zcela nové protihlukové stěny, tentokrát podél jízdního pruhu vozovky ve směru k ulici Žižkova. Nová stěna skládající se ze 2 částí bude mít celkovou délku 348 metrů a proměnnou výšku 2,5 a 3 metry nad okolním terénem. V současné době probíhají ve svahu ve stoupání (276 metrů) terénní práce směřující k jeho úpravě nutné pro umístění PHS. U druhé kratší 76 metrů dlouhé části jsou vyvrtané piloty. Zeď je tady navržena v návaznosti na stávající betonový plot a řadové garáže na druhém konci PHS.
 Dokud nám to klimatické podmínky ve vztahu k realizovaným technologiím umožní, budou práce probíhat i v průběhu zimního období.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email