Pro rok 2021 připravujeme větší opravy a rekonstrukce na silnicích I. tříd v kraji za více jak 600 mil. Kč bez DPH a rádi bychom při nich realizovali opravu přes 27 kilometrů silnic a několika  mostních objektů. 

V závislosti na přízni počasí bychom v týdnu po Velikonočním pondělí již rádi pokračovali v opravě povrchu komunikace a odvodnění silnice I/19, konkrétně na 3 kilometry dlouhém úseku mezi Simtany a Stříbrnými Horami. Tato část navazuje na vloni dokončený úsek Keřkov -Stříbrné Hory a stejně jako v předchozím roce se bude pracovat za úplné uzavírky silnice a doprava bude převedena na značené objízdné trasy. U Simtan dokončíme také úpravu tělesa silnice. 600 metrů nové komunikace bylo uvedeno do provozu začátkem listopadu 2020 a dokončovací práce spočívající zejména v terénních a zahradnických úpravách již do plynulosti provozu vážněji nezasáhnou.
Na silnici I/19H opravíme  povrch vozovky na průtahu obcí Kámen, abychom komunikaci, po zprovozněném obchvatu obce v loňském roce, mohli v budoucnu předat novému majetkovému správci. V květnu nebo v červnu bychom pak rádi zahájili i opravu povrchu silnice I/19 od obce Kámen směrem k hranici kraje. Zde by se jednalo o 2 úseky v celkové délce přibližně 2,4 kilometrů.

V plánu máme také zahájit opravu silnice I/23 na průtahu Třebíčem v ulicích Pražská a Sucheninova, což představuje 800 metrů dlouhý úsek. V tomto úseku se bude pracovat vždy v 1 jízdním pruhu a druhém průjezdném bude zachován provoz v jednom směru. Pro druhý směr bude vytýčená značená objízdná trasa. Ta bude pro vozidla do 7,5 t vedena po místních komunikacích v Třebíči. Pro vozidla na 7,5t bude vedena po silnici I/23 přes Stěměchy dále na silnici /38 směr Želetava a po silnici II/410 směr Římov, Rokytnice nad Rokytkou zpět do Třebíče.
Na opačné straně téže komunikace začneme opravovat v 2. polovině dubna přes kilometr dlouhý úsek silnice podél Hamerského rybníku u Mrákotína. Zde bude probíhat oprava povrchu komunikace také vždy v jednom jízdním pruhu, ale doprava bude v délce 1095 metrů vedena kyvadlově za užití světelné signalizace bez objízdných tras. Již probíhá také výběrové řízení na rekonstrukci mostu ev. č. 23-029 přes Brtnický potok u obce Předín.

V současné době je ve finální fázi výběrové řízení na zhotovitele akce “I/37 Ostrov nad Oslavou – Křižanov”  v předpokládané hodnotě 95,9 mil. Kč bez DPH. Vybíráme z 9 nabídek, které nám byly k 10.3. zaslány, přičemž nejnižší nabídková cena je 81,2 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení do provozu 19 týdnů. Mezi Ostrovem n./O a Křižanovem budeme opravovat 3 úseky silnice I/37 v celkové délce 10,6 kilometrů. Jedná se o úseky, které jsou již podle výsledků provedeného diagnostického průzkumu v nevyhovujícím nebo havarijním stavu s množstvím poruch různého charakteru. Zatím předpokládáme zahájení nejpozději v průběhu května.  V průběhu května plánujeme zahájit také opravu silnice I/19 na průtahu Novým Městem na Moravě v ulici Brněnská. Od křižovatky s ulicí Masarykova směrem na Olešnou provedeme opravu obrusné vrstvy této komunikace v délce 300 metrů. 

Další opravy a rekonstrukce budeme zahajovat v závislosti na průběhu jejich přípravy. O dopravních omezeních, které s nimi budou souviset, budeme včas informovat!

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email