Na Vysočině aktuálně probíhá 5 velkých oprav na silnicích I. tříd, z nichž 4 jsme zahájili v posledních 3 týdnech. Opravu povrchu komunikace a odvodnění na sil. I/34 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranící s Pardubickým krajem jsme zahájili koncem června. Oprava probíhá za úplné uzavírky komunikace a doprava je převedena na objízdné trasy. V pondělí 12.7. 2001 jsme začali opravovat povrch silnice I/37 na průtahu Žďárem nad Sázavou a rovněž jsme zahájili práce na opravě silnice I/19 mezí obcí Kámen a hranící s Jihočeským krajem.  Obě stavby probíhají za provozu s kyvadlově řízenou dopravou. Dokončujeme akci I/19 Pohled -Keřkov, v rámci které nyní pracujeme mezi Stříbrnými Horami a Simtany za úplné uzavírky uvedeného úseku. Zde předpokládáme uvedení do provozu v 1. polovině srpna. Začátkem června se začaly opravovat i první úseky silnice I/37 mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou, kde zatím probíhá oprava za provozu. V současné době se tak pracuje přibližně na 25 kilometrech komunikací a řeší se nejen jejich povrch ale rovněž odvodnění, čištění příkopů, oprava propustků a příslušenství atd. V objemu investic představuje těchto 5 staveb 346,67 mil. Kč bez DPH. S omezením dálničního přivaděč do Jihlavy souvisí další akce, kterou je výstavba nové protihlukové stěny podél místní části Pávov za dalších 51,7 mil. Kč bez DPH

V rámci samostatných akcí probíhají práce na opravách 4 mostů. Jedná se mosty na sil. I/23 v Předíně, I/38 v Rančířově, na sil. I/37 v Osové Bítýšce a nově také na sil. I/19 v Divišově na Žďársku. Celková investice u těchto oprava činí necelých 23 mil. Kč bez DPH. Pro úplnost je třeba ještě zmínit opravu dálničního mostu na D1 u Velké Bíteše, který plánujeme uvést do provozu ještě v červenci.

V červenci také plánujeme zahájit opravu sil. I/19 na průtahu obcí Pohled, která naváže na investiční akci obce, v rámci níž v předchozích měsících probíhala oprava kanalizace a vodovodu v jejím katastru. Opravovat budeme také sil. I/37 na průtahu Křižanovem.  Vybrání jsou zhotovitelé pokládky mikrokoberce na sil. I/34 u obce Rozkoš na Havlíčkobrodsku a dále na sil. I/23 u Stěměch na Třebíčsku. Termín zahájení u posledních 2 oprav není ještě stanoven.

 

Print Friendly, PDF & Email