Vybrali jsme zhotovitele na demolici a následnou výstavbu nového mostu na silnici I/23, který v obci Předín překlenuje říčku Brtnici. Nový most zde postaví společnost Mitrenga-stavby, spol. s r.o. za 7,78 mil. Kč bez DPH. V současné době je podepsaná smlouva o dílo a zahájení prací na mostě předpokládáme v polovině června 2021. Po zcela novém mostě by se měli řidiči projet 16 týdnů od předání staveniště, tj. přibližně v polovině října 2021.

Vzhledem k vytíženosti komunikace a komplikované objízdné trase plánujeme rekonstrukci v jedné etapě s dopravou vedenou po provizorní komunikaci na povodní straně mostu. Výstavba této komunikace bude předcházet demolici starého mostu. Doprava přes provizorium bude řízena kyvadlově za využití světelné signalizace.

Print Friendly, PDF & Email