Už druhým měsícem intenzivně pokračujeme s opravou silnice I/34 mezi Jitkovem a Ždírcem nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Aktuálně se práce soustřeďují především na opravu systému odvodnění.

Jedná se o přibližně 7,5 kilometru dlouhý úsek na jehož opravu jsme si dali 20 týdnů. Denně tudy projede podle posledního sčítání dopravy téměř 6 tisíc vozidel.

Konkrétně jde o část mezi propustkem na Jitkovském potoce a okružní křižovatkou silnic I/34 a II/345 ve Ždírci nad Doubravou, včetně průtahů Novým Ranskem a částečně Ždírcem nad Doubravou. Vozovka zde vykazovala už značené opotřebení. Byly v ní trhliny, výtluky, místy vyjeté koleje a místy se objevovaly olámané krajnice. Hlavní část prací se tedy soustřeďuje na výměnu povrchu vozovky, dále pročistíme příkopy, opravíme nezpevněnou krajnici, doplníme svodidla. V plánu je také nátěr zábradlí na mostech nebo osazení nového svislého dopravního značení.

Momentálně pracujeme na opravě silničních propustků a lokálně probíhá pokládka mechanicky zpevněného kameniva a asfaltových vrstev. Vedle toho opravujeme i obrubníky a dlažbu u okružní křižovatky ve Ždírci nad Doubravou.

Celý rekonstruovaný úsek silnice I/34 je kvůli bezpečnosti silničního provozu uzavřen a doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je uskupení společností MI Roads a.s. a BES s.r.o., které se zavázalo k provedení prací za 111,48 mil. korun bez DPH. Zcela opravený úsek silnice I/34 mezi Jitkovem a Ždírcem nad Doubravou máme v plánu uvést do plného provozu v první polovině listopadu letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email