V pondělí 17.5.2021, v závislosti na počasí, zahájíme opravu kanalizace odvodnění silnice I/38. Pracovat se bude v krajnici silničního tělesa při výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Jihlavu. Jedná se o navazující úsek od současné provizorní komunikace v místě výstavby okružní křižovatky JV obchvatu Havlíčkova Brodu v délce přibližně 200 metrů.

Účelem stavby je výměna stávající kanalizace zajišťující odvodnění silnice I/38 z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu, který prokázal předchozí kamerový průzkum. Stoku je třeba připravit v návaznosti na její napojení na odvodňovací systém budovaného obchvatu, včetně vybudování zcela nových 30 metrů a nových revizních šachet u budované okružní křižovatky. Zároveň budou odpojeny veškeré stávající přípojky, které neslouží k odvodnění komunikace. Rekonstruovaná stoka bude sloužit pouze pro odvod dešťových vod z poloviny silnice I/38 v délce 270 metrů. Druhá polovina odtéká do pravostranného příkopu silnice I/38. Ostatní přípojky budou odpojeny a přepojeny na nově projektovanou stoku. Stávající vtokový objekt bude demontován a nahrazen novou horskou vpustí. Dojde také k výměně 2 stávajících uličních vpustí. Práce provede společnost M-Silnice a.s., která v rámci VVZ předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a dílo se zavázala zhotovit za 1 342 300,-Kč bez DPH.

Práce na kanalizaci odvodnění sebou přinesou další dopravní omezení. V inkriminovaném úseku se bude jezdit pouze jedním jízdním pruhem a provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením s dynamickým řízením provozu. S ohledem na intenzitu provozu lze, zejména v ranní a odpolední špičce, očekávat zdržení při průjezdu inkriminovaným místem a tvorbu kolon. 

Print Friendly, PDF & Email