V těchto dnech finišují přípravy na opravu přibližně kilometr dlouhého úseku ulice Lidické v Havlíčkově Brodě. Předpokládaný termín zahájení prací je na začátku prázdnin. Stavební akce bude prováděna za úplné uzavírky, což bude mít pozitivní dopad na dobu zprovoznění, která bude proti původnímu odhadu o více než měsíc kratší.

Jde přesně o část Lidické ulice mezi světelnou křižovatkou s Humpoleckou, Masarykovou a Dolní ulicí, až po čerpací stanici Shell, vpravo, ve směru na Jihlavu. Celková délka úseku je 1057 m.

Diagnostickým průzkumem bylo zjištěno, že vozovka vykazuje nadstandardní množství poruch, zejména pak podélných deformací. Jde například o vyjeté koleje, které už přešly do stádia plošných deformací s konstrukčními poruchami. Z větší části na tom má podíl větší dopravní zatížení, které v těchto místech, podle posledního sčítání dopravy, dosahuje intenzity více než 12500 vozidel denně, z toho cca 30% tvoří nákladní doprava a kamiony.

Dle doporučení diagnostiky a zpracované dokumentace tedy dojde ke kompletnímu odstranění vrstev stávající vozovky. Půjde o provedení výměny zemin v aktivní zóně vozovky v tloušťce 500 mm, provedení kompletní netuhé vozovky s asfaltovým krytem, která je navržena o celkové tloušťce 690 mm, tak aby reflektovala reálné dopravní zatížení.

Původním záměrem bylo opravu komunikace provést po částech a dopravu vést kyvadlově. Na návrh zhotovitele budou nakonec práce prováděny za úplné uzavírky, což umožní zkrácení doby pro uvedení do provozu na 120 kalendářních dní, to je o 48 dní méně, než bylo odhadováno. Vedení objízdných tras bude předmětem jednání uzavírkové komise. O výsledku budeme veřejnost s předstihem informovat.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost MI Roads a.s., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku a zavázala se k provedení prací za 68,48 mil. Kč bez DPH. Opravený úsek plánujeme uvést do provozu koncem října.

Print Friendly, PDF & Email