Zahajujeme opravu 2 přesýpaných dálničních mostů na dálnici D1 u Měšína, kterými jsou převáděny pod dálnicí vodoteče. Most ev. č. D1-151 v provozním staničení dálnice km 116,359 i most ev. č. D1-152 v km 117,028 jsou tvořeny kruhovým profilem z vlnitého plechu, tzv. turbosiderem. Jejich koroze, zejména v úrovní hladiny, je také důvodem opravy. Ta bude v obou případech provedena vložením nové trouby z vlnitého plechu tl. 3 mm a vyplněním (zainjektováním) prostoru mezi starou a novou troubou v celé jejich délce. Nové zpevnění koryta kamenem do betonu před i za mostem se na délce 15 metrů plynule naváže na stávající úpravu potoka a obdobným způsobem budou upraveny i dálniční příkopy před a za mostem.

Opravu za provozu na dálnici D1 provede společnost Super-Krete Czech s.r.o za 17,5 mil. Kč bez DPH. Dnes v noci dokončíme výstavbu dopravně inženýrského opatření v jízdním pásu ve směru na Brno a následně zahájíme opravu samotnou. Po celou dobu stavby bude provoz na dálnici na pravém i levém jízdním pásu zachován ve 2 jízdních pruzích. V průběhu prací bude omezena pouze krajnice, což by nemělo trvat déle než 120 dnů. K omezení rychlosti na 80 km/hod bude docházet pouze operativně v návaznosti na aktuálně realizované práce.

Print Friendly, PDF & Email