V rámci opravy silnice I/37 ve Žďáru nad Sázavou jsme aktuálně ve 2 úseku, ve kterém v průběhu 3. a 4. etapy opravíme přibližně 300 metrů v ulici Jungmannově od ulice Šípková směrem k ulici Bezručova. V jízdním pruhu ve směru z centra města jsme vyfrézovali a následně odtěžili konstrukční vrstvy až na nestmelenu podkladní vrstvu, která je ve směru ke středu vozovky tvořena štětem. U obrubníků, kde je vedeno vodovodní potrubí, je nahrazena vrstvou štěrku. Tato nesourodost pokladní vrstvy je také důvodem vzniku poruch ve vozovce a celý úsek v jízdním pruhu směrem na Ždírec nad Doubravou tak bude v rámci této 3.etapy odpovídajícím způsobe sanován.

Práce probíhají podle schváleného harmonogramu a ani sanace uvedené části úseku by ho neměla časově ovlivnit, neboť s ní již počítal projekt. Na obou stranách vozovky dojde mimo pokládky nových konstrukčních vrstev např. také na výměnu poškozených silničních obrubníků nebo na opravu uliční vpusti. Předpokládáme, že opravu obou jízdních pruhů v rámci etapy 3 a 4 dokončíme do konce srpna a následně plynule přejdeme na  další navazující úsek, kdy dokončíme práce v ulici Jungmannově a současně již začneme pracovat v ulici Bezručově.

Print Friendly, PDF & Email